Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1415 Pisarz: 10 Numer roty: 214
Rogowo. Testes pro parte Jaroslai advocati de Rogowo contra Nicolaum Samb de Gro/chow//iska: primus Chwal advocatus /de// Nowemasto, secundus Thomas de /Bela//wÿ, tercius Janussius de Boszeÿewicz, qui presentes fuerunt, quartus Nicolaus de Melno, quintus Dzemantha advocatus de Nowemasto, sextus Jasko de Wola. — Rotha:

Tako gim pomoʃzÿ bog {etc.} Jako ʃzmý
przitem bilý yʃze gdzýs Jaroʃlaw ʃzaʃtawil
Januʃzewÿ ʃzoʃthø czanʃcz grochowiʃk a
ʃzoʃthø czanʃcz gaiewa wedw dzeʃtha grzi
wen ... Jacotho ʃwathcimy etc.