Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1414 Pisarz: 10 Numer roty: 212
Visoczskÿ. Testes pro parte domini Nicolai Thomas /...// viccarii Gneznen/sis //: primus Petrus Visoczsky civis Gneznensis qui presens fuit, secundus Naczko de Potrowo, tercius Albertus de Labiszino, quartus Nicolaus de Golampký, quintus Albertus de Drachowo, sextus Sandziuogius de Viszoka:

Tacogim pomoʃzy bog {+} etc. ya<...>
tho ʃwathczimý ÿaco kʃzancz m<...>
lay neranczil pawlowy wi<...>
dobeʃlawe yego ʃeʃztrze ʃzaw<...>u
naʃtrichowe wʃzadz oʃzmýdzeʃc<...>
grziwen