Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1414 Pisarz: 10 Numer roty: 211
Rota, qua iurabit Johannes burgrabius cum Paulo Panczýpÿwo:

Berzem to nanaʃzýe duʃze
[Taco gim pomoʃzÿ] bog etc. yacoʃzmÿ
ʃzandzili lithcup medzÿ Janem
amedzÿ Jacubem [ʃz] ocon atamo
roʃzczemy nebÿly