Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1414 Pisarz: 10 Numer roty: 210
Radecz. Testes pro parte Kelczonis de Radecz et contra dominum Petrum de Szirniky: primus Sandiuogius de Cobilice, secundus Nicolaus de Myelno, tercius Petrus de ibidem, quartus Petrus de Popowo, quintus Sandiuogius de ibidem, sextus Laurencius de Cobilice:

Tacogim pomoʃzý bog {+} etc. ýacotho
ʃwathczimy ÿaco kelczewim gonenim
maczka neʃzcaʃzilʃzø Con iaco dwa
deʃcza aʃzeʃcz grziwen panu potrza
ʃzewy Choranʃzemu