Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1414 Pisarz: 10 Numer roty: 205
Podolino. Testes pro parte Nadborii contra M/athiam// de Podolino: primus Petrus de Sirniký vexillifer Kalisiensis, secundus Johannes de Janowniky, tercius Johannes de Sarczino, quartus Andreas de M/o//dliszewo, quintus Johannes Sobe/szirne//, sextus Johannes de Mali/szewo//. — Rotha:

<...> gim pomoʃzÿ bog {+} Jac<...> <...>thczimi Jako Nadbor <...>
<...>maczka wrzeʃzic <...>wu