Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1411 Pisarz: 10 Numer roty: 202
Rzangnowo:

Taco mi pomoʃzi bog etc. iaco
kʃzancz dobeʃlaw nedal oʃzmi
ʃcoth ÿgrzimwi na ʃzaʃztawø
wtargoʃiczach aleʃzø wnø wra
czÿl.