Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1411 Pisarz: 10 Numer roty: 200
Testes pro parte Petri de Swanthcowo et contra Tzopum filium Jelone: primus Grzimco de Swrczewo, secundus Gol de Baranowo, tercius Swanszek de Dzekczino, quartus Andreas scultetus dc Poslugowo, quintus Nicolaus de Szw/i//rczewo, sextus Albertus filius Grzimconis de Swirczewo:

Taco nam pomoʃzi bog {+} iacoto ʃwat
czimi iaco ta [dzelnicza] ʃzaʃtawa
othiantha otwʃtoʃzewa yprzidana
Cuʃwanthcow polepʃzaiancz [d]
[folwarku] dzedzini