Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1397 Pisarz: 3 Numer roty: 20
Nota testes Sandziuogii de Brudzewo contra Helenam Beruoldi in Clonowo: primus Mathias in Parusszewo castellanus Moderski, secundus Grimala Vsczaczski, tercius Nicolaus filius eius, quartus Miczek Symanowski, quintus Boguslaw Stawek, sextus Nicolaus Wangerski. Hec est rotha Sandziuogii de Brudzewo contra Helenam:

Taco gim pomoʃi bog yʃwanti + yaco to
Swadczimi yaco ... czʃo bral kmecza
wbrudzewe, to mal yego polowiczą
yaco
helena ywgego nadzeyø ʃzedzal