Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1390 Pisarz: 1 Numer roty: 2
Testes Predeslaue de Stralkoua contra Alberthum de Gorzuchowo. Primus Sandiuogius Phalanthsky, item Paulus Swirsky, item Johannes Parusowsky, item Nicolaus Sluneczsky, item Wincencius Potrowsky, item Kelcz Brudzewsky. — Rotha: Primi dicent sic:

takomi pomos bog
etc. Jakom przitem [Woczech Sug...]
bil is Woczech ʃlubil przetʃlave <...>
is iey nemal ʃbicz lathi opâcz grzi<...>