Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1411 Pisarz: 10 Numer roty: 199
Jelithowo induccio. Testes pro parte Nicolai de Jelithowo et contra Thomislaum de Zolcze: primus Jasco de Jelithowo, qui presens fuit, secundus Climanth Prawdicz de Vangri, tercius Nicolaus Leyszni, quartus Nicolaus Syka de Staw, quintus Przethslaus de Bodzaporowicze, sextus Swanthoslaw de Jelithowo:

Taconam pomoʃzi bog + etc. [iaco
tho ʃwatczimi] iacom przitem býl
iaco Thomiʃlaw oblal Micolaÿa czaʃzø pÿwa medzi oczÿ