Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1411 Pisarz: 10 Numer roty: 194
Zalesze testes. Testes pro parte Boguphaelis de Zalesze contra Thomislaum de Malicze: primus Boguphael de Rzemenewicze, secundus Nicolaus de Scuczino, tercius Przethslaus de Studzenecz, sed est sibi frater, in quem pars adversa consensit, quartus Andreas de Grzibowo, quintus Petrus Oczeslawicz de Vnosthowicze, sextus Borzislaus de Goczalcowo. — Rota:

Taconam pomoʃzi bog + etc. iacoto
ʃwatcimi iaco boguphal daýl
trzidzeʃczi grziwen ytrzy katha
rzine naczwartø czanʃcz wʃza
leʃzw yʃztima dwemanaczczema
grziwnoma czomuye Thomiʃlaw
wyʃznal