Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1411 Pisarz: 10 Numer roty: 191
Testes pro parte domine: primus Swanszek de Dzekczino, qui mettercius fuit et iurabit tali modo:

Tacomi pomoʃzi bog + etc. iacom býl
poʃzlem oth paneÿ halʃký dopaco
ʃlawa olankø bÿeÿ neʃzekl aon
taco otpowedzal chczøcz yø ʃzecz
bo mam kneÿ prawo