Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1411 Pisarz: 10 Numer roty: 190
Belawy. Testes pro parte Thome de Belawi et contra Johannem de Jabl/no//owo: primus Naczek de Potrowo, secundus Johannes de Labiszino, tercius Sandiuogius {de Popowo}, quartus Przethslaus de Boianicze, quintus Nicolaus de Melno, sextus Petrus de ibidem:

Taco nam pomoʃzÿ bog etc. iacoto
ʃwatcimi iaco yʃze thoma belaw
ʃkÿ nema[l] nigednego vʃitku
ottich kmeczý czo Janowi Jablow
ʃzkemu rzeczý pocradli iaco dwa
dzeʃcza grziwen.