Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1411 Pisarz: 10 Numer roty: 188
Testes pro parte discreti domini Dobeslai Sperskÿ contra Rzongno et eius uxorem de Rzangnowo: primus Petrus de Vnostowicze, secundus Marcÿs de ibidem, tercius Nicolaus de Malicze, quartus Mathias de Odolcowicze, quintus Boguphael dictus Brzosza, sextus Stanislaus de Zalesze:

Taconam pomoʃzi bog + ÿacoto
ʃwathcimi, iaco marcus vitrzimal
dobrowolne miroʃlawinø czans {wtargoʃicach} trzilata
iteÿ czanʃzci kʃzancz dobek prawem
na Sandiuoiw {dobil} i dal ʃzanø trzidzeʃcý
grziwen