Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1411 Pisarz: 10 Numer roty: 184
Testes pro parte discreti Dobeslai presbiteri: primus Nicolaus de Tupadli, secundus Jaszek de ibidem:

Taconam pomoʃzi bog etc. iacoto ʃwat
cimi iaco dobeʃlaw nepodoral Thomi
ʃlaowi dzedzini anigego matka ʃzwi
mi ʃoʃtramj tamomyala poldzedzini
aczo oral to oral praweʃzweÿ