Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 175
Item rota, qua iurabit Janussius memoratus ipsa in persona contra Nicconem:

Taco gemu pomoʃzi bog +
etc. iaco Janus anigego ʃzin necaʃzal
napotrzebi Mlinne vidacz panczý grziuen