Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1397 Pisarz: 3 Numer roty: 17
Hec est rotha domine pincerne de Czrekquicza:

... yaco moy pan
nezaʃtawal nywi vitowi wedw kopw


Nota, quod domina pincerna de Czirekquicza habet terminum suspensum cum Vito sculteto de Sedlecz ad terminos generales.