Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 169
Rota:

Tacogem pomoʃzi bog {+} iacom p<...>
bil otuocecha do przecʃlawa ynoʃzilem
dwne grziwne bigey vʃzanl nis penandz
przeʃcodzoni druge bili
...
iacoto ʃwatcimi
vocech ʃlal przecʃlaoui duegrziwne bigey
nis druge penandze przeʃcodzoni