Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1397 Pisarz: 3 Numer roty: 16
Alia rotha:

Taco gim pomoʃzi bog yʃwanti + iaco to Swad
czim gdzes vit ranczil maczkowi za Sedm grzi
wen przeʃoʃmi ʃcot