Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 156
/...// tercius Johannes Chlandowski, /...// de Laszocino, quintus Ramolt de /...//uice, sextus Andreas de Vila/...//:

Tacogim pomoʃzi bog. {+} etc. <...>
iaco Scalce vanouano nacu<...>
[grziuen] tczetrdzeʃcÿ grziuen gu<...>
<...>dzeʃcza poʃzuano a oduadzeʃcza nineyʃze
ʃuatki vedze