Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 152
/Testes// Vbislaue de Szolce /...// Drogoslaus de So/...// Thomislaus de Zolecz, /...// do ibidem:

<...> pomoʃzi bog {+} etc. iacoʃmi
<...>item ʃlube gdi oddana vbi
<...> pirzueý n<...>li <...>achna
<...>lana con<...>

/…//anis de ibidem, /…// de Vilamouice: