Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 147
/Rotha,// qua iurabit Dobeslaus de/...//tovo erga Mathiam:

ogemu pomoʃzi bog etc. iacom
eporambil damba czobiʃzu ʃzu granice
aczcouey dotical