Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 143
Rota Arnoldi de Waldowo contra Thomislaum de Gromaldowo:

Taco mi p b. yaco thø dzedzina Coʃzna
dzid gøchs mi geʃt Szemøtha ʃzaʃtauil
wetrzedzeʃta grziwen thø mi geʃt Thomiʃlaw
ʃzaʃtauil wʃzeʃzczÿ grziwen vÿʃze