Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 142
Testes ducit Jaszco Szinowecz de Scudla contra Olbrarthum presbiterum et Ÿliam sororem ipsius de Mangnusszeuicze filiam Loth: primus Mathias de Pawlowo, secundus Nicolaus de Galuszský, tercius Marzek dictus Szapala de Cuchari, quartus Wbislaus de Zacowice, quintus Borzislaw, sextus Sandivogius de Kuczcowo:

Jaco to ʃwedczimi zʃʃo
olbreth zalowal na Jaʃzka yna Andzrzeÿa ... o
ranka yemʃtowo tenu ʃʃø mynøla trzi lata