Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 141
Testes ducit Laszka vel uxor ipsius Febronia de Lang contra Jaroslaum de Czolochowo: primus Grzimko de Irzisszewo olim Przescorziczski, secundus Przibek Climonczskÿ, tercius Janek Schimanowsky, quartus Janek Czolnochowskÿ, quintus Woytek Kopitho, sextus Nicolaus Zila. Terminus in Pisdri ad proximos terminos particulares.

Taco nam pomoʃzi bog yʃwanthi Jacoto
ʃwedczimi Jaco ten liʃt dobithi wÿʃzedld
taco potr any dzewka ne poziwaÿ nymo
trzi lata