Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 137
Testes ducit primi Boguslai olim de Ÿelitcowo contra matrem ipsorum: primus Gregorius Deczmarowskÿ, secundus Przeczslaus Boÿanskÿ, tercius Weycoth Wyslawskÿ, quartus Bartholomeus Gelithowskÿ, quintus Weÿcoth Bodzeporowskÿ, sextus Petrus Rzangnowskÿ.

Jaco to ʃwedczimi Jaco machna nepoʃtam
pila yednaczʃkego ʃcazana ale mimo ÿednacz
ʃkÿ ʃcazane pobrala dzeczem ÿmena Jaco
pendz Grziwen