Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 136
Testes ducit Janek Jablowskÿ contra Przeczslaum de Goluthowo: primus Jasszek Komola de Radzima, qui circa hoc fuit, secundus Andreas Grzibowsky, qui circa hoc fuit, tercius Janussius Zaleszskÿ, quartus Tomislaus Strzepiczskÿ, quintus Boguslaus Zaleszskÿ, sextus Przeczslaus Mlodoczsky. — Rota:. Primi duo testes iurabunt:

Jakoʃzmi przitem bili Jaco Janek ne podalʃze prze
czʃlaowÿ nÿwÿedna ʃcoda ... Jaco to ʃwedczimi