Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 134
Testes ducit Jaszczoldus de Pruszcze contra Thomislaum Biloconem Brlok dictum: primus Wolimir Krampowskÿ, secundus Mscziszko de Oporow, tercius Staszek Lancowskÿ, quartus Nicolaus Mroczinsky, quintus Campa de Gÿwno, sextus Pacossz Crampowsky.

Yaco to ʃwedczimi zazophko dano yeymezw
pendzeʃʃanth kop poʃʃagu