Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 133
Rota: contra Albertum de Malochowo, sed testes alubi sunt conscripti, Partes consenserunt in hanc rotam:

Taco mi pomoʃzi b{o}g yʃwanthi + Jaco to ʃwedczi
mi Jaco [l] lwÿchna ʃzedzi ʃweÿ oziʃzne trzi
dzeʃzi lathÿ trzÿ lata mÿrzne apokoÿne