Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 131
In causa Johannis Nomeszczsky cum Petrassio de Sziszino prefatus Johannes producit testes: primus Nicolaus Piglowski, qui circa hoc fuit, secundus Sandiwogius Chfaleczskÿ, tercius Janussius Scoraczewski, quartus Petrassius Scoraczewski, quintus Nicolaus Czeczirad:

Taco mi pomoʃzi bog ÿacom przitem bil gdi
dobeʃlaw przedal Boguʃʃzino Januʃewi ÿ witrzi
mal lata zaʃtawna mimo Trzidzeʃzci lath ...