Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1396 Pisarz: 3 Numer roty: 13
Nota testes, quod ducit Olszam contra Szandziuog/ium// heredem in Wisnewa: primus Thomislaw Rosszenki, secundus Stanislaus Sosnowski, tercius Andreas vicarius in Sadlno, quartus Miczek Schisszinski, quintus Kus Paskowski, sextus Nicolaus Maszeniczski.

Taco gim pomoʃi bog yʃwanti + ya co to
Swadczimi ya co temu trzi lat [lat] ne ya co domi pobrani