Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 128
In causa Grethe et Cristine filiarum domini Wirzbanthe cum Cusszone prefate domine debent producere dominum Albertum Castellanum Caminensem, qui debet iurare:

Taco mi pomoʃz bog etc. ÿaco to ʃzwathcz y{a}co
my ʃzancz dzirʃzal trzi lata ʃpocoÿem. yaco
wʃdano wirzbancze