Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 125
In causa Zacharie pincerne Cuyauiensis cum domina Jarochna de Rinarzewo. Prefatus Zacharias producit testes: primus Venatam Marcowskÿ, secundus Meczko Wanczslawskÿ, tercius Oszcz{a}mbor Slawanczsky, quartus Dobeslaus Scampewskÿ, quintus Sandiwogius Kobilniczsky, sextus Johannes Szwinarsky frater advocati Gneznensis.

Taco mi pomoʃzi bog Jaco to ʃzwatczimi yaco
Jarochna poʃlala ʃwe ludzi dwadzeʃzcza km
oth adw paniczu iroʃipala copcze ʃprawem
vʃute azatimi kopczi vczinila dwadzeʃzcza
grziwen ʃcodi zacharzewi poʃzegwʃzi domi ÿ dzena