Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 122
In causa Mathie et Petrassii de Czwirdzÿno cum Juliano de Cruchowo predicti Mathias et Petrassius iurabunt sic:

Taco nam pomoʃzy bog etc. Jaco
ulian y yego brath ʃzczet ʃzʃzoltiʃtwa temu
minala trzi lata