Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 121
In causa Alberti de Tupadli cum Marcussio de Rostrambowo prefatus Albertus producit testes: primus Woytha de Tupadli, secundus Borzislaus de ibidem, tercius Izaak de ibidem:

Tako nam pomoʃz bog Jaco to ʃzwathczimi Jaco
ʃzoʃta czanʃzcz tupadl ʃtoÿ wzaʃtawe czʃo marcuʃz
trzima aneprzedana weczne od ÿacuʃʃza