Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 120
Item in causa Borzimÿ cum fratre et filiastro de Pruszcze cum dominabus Agnete, Heduigi, Barbara de Gnezna, Katherina de Kalis, Kawaczkowa et Kÿowska de Wladislauia, prefatus Borzim.

Tako mi pomoʃzý bog yʃwanti crziʃz ÿaco to
ʃzwathczimi Jaco borzimi Swÿm bratem yʃʃw
imi ʃinawczi netrzima wączey kʃzødza Marczi
nawi ÿmathimi czøʃzczi any trzimal yedno to
czʃo nawʃdawnem lÿʃzcze mowÿ

Testes Borzimi: primus Derslaus de Slupowa, secundus Petrus Polanovicze, tercius Voÿslaus Clunsky, quartus Gnewko de Istebno, quintus Albricus Choyanský, sextus Vitus Domaslawskÿ: