Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1396 Pisarz: 3 Numer roty: 12
Nota, quod Przedslaus de Gorinino ducit testes contra Martinum in Tarnowo: primus Cchwaliski, secundus Stephanus [Chwaliczski] {Nadersziczski}, tercius Tomislaus Crziuonos, quartus Bartholomeus Budkowicz, quintus Nicolaus Sczidniczski, sextus Przibislaw Micolayczewski. Hec est rotha:

Taco gym pomoʃzi bog yʃwanti +. Jaco to Swad
czimi czʃo Salowal marczin naprzedʃlawa [o]
orankoyemʃtwo o czternaʃcze grziwni temu
ʃʃzø Trzi lata minanli