Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 116


<...>oʃzi bog etc. Jaco Benak
<...> dzedzinø gwaltem Spanczø
<...>co ʃam aʃʃzecza podleyʃz
<...> mego czloueka