Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 115


<...> bog etc. Jacom przitem bi gdi
<...>ma ot ʃnamena ne otbito <...>a