Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 110
Martinus producit testes: primus Oyerz de Sagrzewo, secundus Johannes Golunski, tercius Jo/hannes// Glineczski, quartus Jaroslaus Jagodzensk/i//, quintus Stanislaus, sextus Jaroslaus de /Ge//melno. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog etc. Jaco
to Swatczimi Jaco ne daw Iwitrzin
trzech lat yʃaʃwal marcin kota o
czʃo mu crziwdan vczinil yʃz pogro
podnoʃl y wodan na yego dzedzi wʃlal