Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 108
In causa Dobeslai Jarotczski et Bodzate de Oueczcouicze cum Laskarz de Kos /...// habent terminum ad proximos terminos particulares /...// juramentum pro capite Bodzathe fratris /...// vulneribus, Bodzatha XV et Dobeslaus /VII// vulneribus. — Rota, qua iurabit Bodzatha:

Taco mi pomoʃzi bog etc. Jaco laʃcarz
ʃabil mego brata y Ot yego ranku ʃmercz
ma ...
Jaco laʃcarz daly mi pancz
nacze ran y yege mam
...
Jaco milaʃcarz dal
Sedm ran y ot yego ye mam