Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 104
In causa Alberti subcamerarii de Trlang cum Johanne de Gaulowicze prefatus subcamerarius producit testes: primus [Mscigw] Mscignew Balinski, secundus frater eius Johannes de Mislantkowo, tercius Derslaus de Galczino, quartus Petrus de Melszino, quintus Thomas Ruchoczski, sextus Nicolaus de Kolaczkowo. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog etc. Jaco to
ʃwatczini pan woytek vitrzimal tø czʃcz o gyøʃz Jan gaulowski ʃzalowal vitrzimal
mimo czterdzeʃci lat