Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 101
Rota:, qua iurabunt testes Waldowski

Taco nam pomoʃzi bog ... Jaco ʃwat
czimi Jaco choyenʃczi ne przecz ne ʃabil
waldowʃkego yeno przeto yʃz mu dal
brata obeʃicz