Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 100
Rota, qua iurabunt Pasek et Kot:

Taco nam pomoʃzi bog etc. Jaco to ʃwat
czimi Jaco pan Januʃz ne 1 pobral ʃandzi
woyewa ʃzita [ʃa] trzitiʃancze ale czʃom
bral tom [b]ral na ʃuem [polu] polu