Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1390 Pisarz: 1 Numer roty: 1
Testes Sandiuogii de Phalanczi/no// contra Hawkam de Bar/clino//. Primus Nicolaus plebanus de Panøky, item Martinus plebanus de Meskouo, item Swebor de Kolnikj, item [Dankquarth], item Zmislaus de Cziszeuo, item Johannes plebanus de Kolnikj. — Rotha:

Jako tho ʃwathczi Jako then kon czʃo gi haw<...>
ʃaʃtala then mal woczech trzilatha