Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1386 Pisarz: 1 Numer roty: 1
Sequitur rota ad testimonium:

Jacoʃm przitem bil gdze Sandziwo<...>
vmouil ʃyeʃʃztem yʃe mal vpominacz p<...>kego o ten dlug gdze bi go nevipomi<...>
mu mal dacz [ʃwich cobil] czʃo lepʃzi zrze<...> poweczʃzczi o gwalt a opoweʃzcczi Taco my pomoʃzy bog y
ʃw@ti czriʃz. iʃz. to ʃwaczø czo Jacub zabil
adama to gy zabil yʃz gy cradl aoʃtaroʃz
cinym myrʃze niczcz ne wezal Ta mi b. po yʃ C. yako
[naʃhe Seʃtrzenice] nam ... dzen
poram
bono naʃhich Seʃtrzenicz kaʃne dogi<...>
domu Jako tho ʃwaczimý yaco ranczil
przeczʃwa przecziwf Staniʃlaowi
ocopą tho mu yeʃt gyø zaplaczil Jako tho ʃwathczi Jako then kon czʃo gi haw<...>
ʃaʃtala then mal woczech trzilatha Jacoʃm przitem bil gdze Sandziwo<...>
vmouil ʃyeʃʃztem yʃe mal vpominacz p<...>kego o ten dlug gdze bi go nevipomi<...>
mu mal dacz [ʃwich cobil] czʃo lepʃzi zrze<...> poweczʃzczi o gwalt a opoweʃzcczi Taco my pomoʃzy bog y
ʃw@ti czriʃz. iʃz. to ʃwaczø czo Jacub zabil
adama to gy zabil yʃz gy cradl aoʃtaroʃz
cinym myrʃze niczcz ne wezal Ta mi b. po yʃ C. yako
[naʃhe Seʃtrzenice] nam ... dzen
poram
bono naʃhich Seʃtrzenicz kaʃne dogi<...>
domu Jako tho ʃwaczimý yaco ranczil
przeczʃwa przecziwf Staniʃlaowi
ocopą tho mu yeʃt gyø zaplaczil Jako tho ʃwathczi Jako then kon czʃo gi haw<...>
ʃaʃtala then mal woczech trzilatha Jacoʃm przitem bil gdze Sandziwo<...>
vmouil ʃyeʃʃztem yʃe mal vpominacz p<...>kego o ten dlug gdze bi go nevipomi<...>
mu mal dacz [ʃwich cobil] czʃo lepʃzi zrze<...> poweczʃzczi o gwalt a opoweʃzcczi Taco my pomoʃzy bog y
ʃw@ti czriʃz. iʃz. to ʃwaczø czo Jacub zabil
adama to gy zabil yʃz gy cradl aoʃtaroʃz
cinym myrʃze niczcz ne wezal Ta mi b. po yʃ C. yako
[naʃhe Seʃtrzenice] nam ... dzen
poram
bono naʃhich Seʃtrzenicz kaʃne dogi<...>
domu Jako tho ʃwaczimý yaco ranczil
przeczʃwa przecziwf Staniʃlaowi
ocopą tho mu yeʃt gyø zaplaczil Jako tho ʃwathczi Jako then kon czʃo gi haw<...>
ʃaʃtala then mal woczech trzilatha Jacoʃm przitem bil gdze Sandziwo<...>
vmouil ʃyeʃʃztem yʃe mal vpominacz p<...>kego o ten dlug gdze bi go nevipomi<...>
mu mal dacz [ʃwich cobil] czʃo lepʃzi zrze<...> poweczʃzczi o gwalt a opoweʃzcczi Taco my pomoʃzy bog y
ʃw@ti czriʃz. iʃz. to ʃwaczø czo Jacub zabil
adama to gy zabil yʃz gy cradl aoʃtaroʃz
cinym myrʃze niczcz ne wezal Ta mi b. po yʃ C. yako
[naʃhe Seʃtrzenice] nam ... dzen
poram
bono naʃhich Seʃtrzenicz kaʃne dogi<...>
domu Jako tho ʃwaczimý yaco ranczil
przeczʃwa przecziwf Staniʃlaowi
ocopą tho mu yeʃt gyø zaplaczil Jako tho ʃwathczi Jako then kon czʃo gi haw<...>
ʃaʃtala then mal woczech trzilatha Jacoʃm przitem bil gdze Sandziwo<...>
vmouil ʃyeʃʃztem yʃe mal vpominacz p<...>kego o ten dlug gdze bi go nevipomi<...>
mu mal dacz [ʃwich cobil] czʃo lepʃzi zrze<...> poweczʃzczi o gwalt a opoweʃzcczi Taco my pomoʃzy bog y
ʃw@ti czriʃz. iʃz. to ʃwaczø czo Jacub zabil
adama to gy zabil yʃz gy cradl aoʃtaroʃz
cinym myrʃze niczcz ne wezal Ta mi b. po yʃ C. yako
[naʃhe Seʃtrzenice] nam ... dzen
poram
bono naʃhich Seʃtrzenicz kaʃne dogi<...>
domu Jako tho ʃwaczimý yaco ranczil
przeczʃwa przecziwf Staniʃlaowi
ocopą tho mu yeʃt gyø zaplaczil Jako tho ʃwathczi Jako then kon czʃo gi haw<...>
ʃaʃtala then mal woczech trzilatha Jacoʃm przitem bil gdze Sandziwo<...>
vmouil ʃyeʃʃztem yʃe mal vpominacz p<...>kego o ten dlug gdze bi go nevipomi<...>
mu mal dacz [ʃwich cobil] czʃo lepʃzi zrze<...> poweczʃzczi o gwalt a opoweʃzcczi Taco my pomoʃzy bog y
ʃw@ti czriʃz. iʃz. to ʃwaczø czo Jacub zabil
adama to gy zabil yʃz gy cradl aoʃtaroʃz
cinym myrʃze niczcz ne wezal Ta mi b. po yʃ C. yako
[naʃhe Seʃtrzenice] nam ... dzen
poram
bono naʃhich Seʃtrzenicz kaʃne dogi<...>
domu Jako tho ʃwaczimý yaco ranczil
przeczʃwa przecziwf Staniʃlaowi
ocopą tho mu yeʃt gyø zaplaczil Jako tho ʃwathczi Jako then kon czʃo gi haw<...>
ʃaʃtala then mal woczech trzilatha

Sequitur rota ad testimonium:
Sequitur rota ad testimonium:
Sequitur rota ad testimonium:
Sequitur rota ad testimonium:
Sequitur rota ad testimonium:

Lokalizacja: P Rok: 1386 Pisarz: 1 Numer roty: 2
Domina abbatissa ducit testes contra Stanislaum, kmethonem de Clem.. primus dominus Thoma plebanus de Splawe, secundus Janussius Barkowsky, Johannes Glineczsky, Jacussius Chfalanczsky, quintus Jacussius Holsziczsky, Ubislaus Colaczsky. Sic iurabunt ad te­stimonium:

Jaco to ʃwatczø Jaco Staʃʃzek ʃzedl
precz neucziniw kʃzeneý upraviʃný. + Jaco to
ʃwaczimi Jaco Jan neʃzdzil hoʃzancze gmena
tako wele jaco ʃzeʃzcz grziuen Taco etc. Iʃzem pzri tem bil
iʃz Cevley wraøcil Jana zamicha
la [aʃt] a ʃtego go ne wyprawil Ta Mi b p ʃ. C. yako tho ʃwatcze (yako) (Jacub ) netrzi
mal ani vziwal lanki [a] zatworziano
wa trzimana Jako tam [nek] nemay maczek nithʃz
ale yego ʃzona takomi pomos bog
etc. Jakom przitem [Woczech Sug...]
bil is Woczech ʃlubil przetʃlave <...>
is iey nemal ʃbicz lathi opâcz grzi<...> Jaco to ʃwatczø Jaco Staʃʃzek ʃzedl
precz neucziniw kʃzeneý upraviʃný. + Jaco to
ʃwaczimi Jaco Jan neʃzdzil hoʃzancze gmena
tako wele jaco ʃzeʃzcz grziuen Taco etc. Iʃzem pzri tem bil
iʃz Cevley wraøcil Jana zamicha
la [aʃt] a ʃtego go ne wyprawil Ta Mi b p ʃ. C. yako tho ʃwatcze (yako) (Jacub ) netrzi
mal ani vziwal lanki [a] zatworziano
wa trzimana Jako tam [nek] nemay maczek nithʃz
ale yego ʃzona takomi pomos bog
etc. Jakom przitem [Woczech Sug...]
bil is Woczech ʃlubil przetʃlave <...>
is iey nemal ʃbicz lathi opâcz grzi<...> Jaco to ʃwatczø Jaco Staʃʃzek ʃzedl
precz neucziniw kʃzeneý upraviʃný. + Jaco to
ʃwaczimi Jaco Jan neʃzdzil hoʃzancze gmena
tako wele jaco ʃzeʃzcz grziuen Taco etc. Iʃzem pzri tem bil
iʃz Cevley wraøcil Jana zamicha
la [aʃt] a ʃtego go ne wyprawil Ta Mi b p ʃ. C. yako tho ʃwatcze (yako) (Jacub ) netrzi
mal ani vziwal lanki [a] zatworziano
wa trzimana Jako tam [nek] nemay maczek nithʃz
ale yego ʃzona takomi pomos bog
etc. Jakom przitem [Woczech Sug...]
bil is Woczech ʃlubil przetʃlave <...>
is iey nemal ʃbicz lathi opâcz grzi<...> Jaco to ʃwatczø Jaco Staʃʃzek ʃzedl
precz neucziniw kʃzeneý upraviʃný. + Jaco to
ʃwaczimi Jaco Jan neʃzdzil hoʃzancze gmena
tako wele jaco ʃzeʃzcz grziuen Taco etc. Iʃzem pzri tem bil
iʃz Cevley wraøcil Jana zamicha
la [aʃt] a ʃtego go ne wyprawil Ta Mi b p ʃ. C. yako tho ʃwatcze (yako) (Jacub ) netrzi
mal ani vziwal lanki [a] zatworziano
wa trzimana Jako tam [nek] nemay maczek nithʃz
ale yego ʃzona takomi pomos bog
etc. Jakom przitem [Woczech Sug...]
bil is Woczech ʃlubil przetʃlave <...>
is iey nemal ʃbicz lathi opâcz grzi<...> Jaco to ʃwatczø Jaco Staʃʃzek ʃzedl
precz neucziniw kʃzeneý upraviʃný. + Jaco to
ʃwaczimi Jaco Jan neʃzdzil hoʃzancze gmena
tako wele jaco ʃzeʃzcz grziuen Taco etc. Iʃzem pzri tem bil
iʃz Cevley wraøcil Jana zamicha
la [aʃt] a ʃtego go ne wyprawil Ta Mi b p ʃ. C. yako tho ʃwatcze (yako) (Jacub ) netrzi
mal ani vziwal lanki [a] zatworziano
wa trzimana Jako tam [nek] nemay maczek nithʃz
ale yego ʃzona takomi pomos bog
etc. Jakom przitem [Woczech Sug...]
bil is Woczech ʃlubil przetʃlave <...>
is iey nemal ʃbicz lathi opâcz grzi<...> Jaco to ʃwatczø Jaco Staʃʃzek ʃzedl
precz neucziniw kʃzeneý upraviʃný. + Jaco to
ʃwaczimi Jaco Jan neʃzdzil hoʃzancze gmena
tako wele jaco ʃzeʃzcz grziuen Taco etc. Iʃzem pzri tem bil
iʃz Cevley wraøcil Jana zamicha
la [aʃt] a ʃtego go ne wyprawil Ta Mi b p ʃ. C. yako tho ʃwatcze (yako) (Jacub ) netrzi
mal ani vziwal lanki [a] zatworziano
wa trzimana Jako tam [nek] nemay maczek nithʃz
ale yego ʃzona takomi pomos bog
etc. Jakom przitem [Woczech Sug...]
bil is Woczech ʃlubil przetʃlave <...>
is iey nemal ʃbicz lathi opâcz grzi<...>

Domina abbatissa ducit testes contra Stanislaum, kmethonem de Clem.. primus dominus Thoma plebanus de Splawe, secundus Janussius Barkowsky, Johannes Glineczsky, Jacussius Chfalanczsky, quintus Jacussius Holsziczsky, Ubislaus Colaczsky. Sic iurabunt ad te­stimonium:
Domina abbatissa ducit testes contra Stanislaum, kmethonem de Clem.. primus dominus Thoma plebanus de Splawe, secundus Janussius Barkowsky, Johannes Glineczsky, Jacussius Chfalanczsky, quintus Jacussius Holsziczsky, Ubislaus Colaczsky. Sic iurabunt ad te­stimonium:
Domina abbatissa ducit testes contra Stanislaum, kmethonem de Clem.. primus dominus Thoma plebanus de Splawe, secundus Janussius Barkowsky, Johannes Glineczsky, Jacussius Chfalanczsky, quintus Jacussius Holsziczsky, Ubislaus Colaczsky. Sic iurabunt ad te­stimonium:
Domina abbatissa ducit testes contra Stanislaum, kmethonem de Clem.. primus dominus Thoma plebanus de Splawe, secundus Janussius Barkowsky, Johannes Glineczsky, Jacussius Chfalanczsky, quintus Jacussius Holsziczsky, Ubislaus Colaczsky. Sic iurabunt ad te­stimonium:
Domina abbatissa ducit testes contra Stanislaum, kmethonem de Clem.. primus dominus Thoma plebanus de Splawe, secundus Janussius Barkowsky, Johannes Glineczsky, Jacussius Chfalanczsky, quintus Jacussius Holsziczsky, Ubislaus Colaczsky. Sic iurabunt ad te­stimonium:

Lokalizacja: P Rok: 1386 Pisarz: 1 Numer roty: 3
Testes Sandziwogii de Vrzazowo contra Krziwosandum: primus Mirognew Sokolniczský, secundus Olbracht Golunsky, tercius Bartholomeus frater subiudicis, et in hiis tribus est contentus. Sic iurabunt testes:

Jaco to ʃwatczø czʃo Krziwo
ʃandowi vkradzoni kone tego Sandziwog vzitka nema. + Jaco
to ʃwaczimi Jaco zbroʃzew oczecz newzøl
na barthlomegewem oczczu dzeʃøczi grziuen
ani gego dobra Taco etc. Czo nammne fʃaøl XX gzrif
ni tego mam X gzrifen ʃcody Ta nam Po Bo yʃ. C. yako tho
ʃwatczimi ÿako micolagewi ta rola
[ʃa] zaʃtawona wrziwne Tako mi p. b. ÿaco oczmø pan ... ob ʃzalowal tomý ʃzaplacil dwe grziwne (przeʃʃzeʃczi) (groʃow)
awoʃtatcze mam røcomø Tako mi pomos bog iʃuanthi kris +
Jako tho ʃwathczimi Jako marcuʃʃ
obeczal micolaieui iachacz ʃnim zagego m<...>
naczczi oczthirzigrziwni ʃkodj. Jaco to ʃwatczø czʃo Krziwo
ʃandowi vkradzoni kone tego Sandziwog vzitka nema. + Jaco
to ʃwaczimi Jaco zbroʃzew oczecz newzøl
na barthlomegewem oczczu dzeʃøczi grziuen
ani gego dobra Taco etc. Czo nammne fʃaøl XX gzrif
ni tego mam X gzrifen ʃcody Ta nam Po Bo yʃ. C. yako tho
ʃwatczimi ÿako micolagewi ta rola
[ʃa] zaʃtawona wrziwne Tako mi p. b. ÿaco oczmø pan ... ob ʃzalowal tomý ʃzaplacil dwe grziwne (przeʃʃzeʃczi) (groʃow)
awoʃtatcze mam røcomø Tako mi pomos bog iʃuanthi kris +
Jako tho ʃwathczimi Jako marcuʃʃ
obeczal micolaieui iachacz ʃnim zagego m<...>
naczczi oczthirzigrziwni ʃkodj. Jaco to ʃwatczø czʃo Krziwo
ʃandowi vkradzoni kone tego Sandziwog vzitka nema. + Jaco
to ʃwaczimi Jaco zbroʃzew oczecz newzøl
na barthlomegewem oczczu dzeʃøczi grziuen
ani gego dobra Taco etc. Czo nammne fʃaøl XX gzrif
ni tego mam X gzrifen ʃcody Ta nam Po Bo yʃ. C. yako tho
ʃwatczimi ÿako micolagewi ta rola
[ʃa] zaʃtawona wrziwne Tako mi p. b. ÿaco oczmø pan ... ob ʃzalowal tomý ʃzaplacil dwe grziwne (przeʃʃzeʃczi) (groʃow)
awoʃtatcze mam røcomø Tako mi pomos bog iʃuanthi kris +
Jako tho ʃwathczimi Jako marcuʃʃ
obeczal micolaieui iachacz ʃnim zagego m<...>
naczczi oczthirzigrziwni ʃkodj. Jaco to ʃwatczø czʃo Krziwo
ʃandowi vkradzoni kone tego Sandziwog vzitka nema. + Jaco
to ʃwaczimi Jaco zbroʃzew oczecz newzøl
na barthlomegewem oczczu dzeʃøczi grziuen
ani gego dobra Taco etc. Czo nammne fʃaøl XX gzrif
ni tego mam X gzrifen ʃcody Ta nam Po Bo yʃ. C. yako tho
ʃwatczimi ÿako micolagewi ta rola
[ʃa] zaʃtawona wrziwne Tako mi p. b. ÿaco oczmø pan ... ob ʃzalowal tomý ʃzaplacil dwe grziwne (przeʃʃzeʃczi) (groʃow)
awoʃtatcze mam røcomø Tako mi pomos bog iʃuanthi kris +
Jako tho ʃwathczimi Jako marcuʃʃ
obeczal micolaieui iachacz ʃnim zagego m<...>
naczczi oczthirzigrziwni ʃkodj. Jaco to ʃwatczø czʃo Krziwo
ʃandowi vkradzoni kone tego Sandziwog vzitka nema. + Jaco
to ʃwaczimi Jaco zbroʃzew oczecz newzøl
na barthlomegewem oczczu dzeʃøczi grziuen
ani gego dobra Taco etc. Czo nammne fʃaøl XX gzrif
ni tego mam X gzrifen ʃcody Ta nam Po Bo yʃ. C. yako tho
ʃwatczimi ÿako micolagewi ta rola
[ʃa] zaʃtawona wrziwne Tako mi p. b. ÿaco oczmø pan ... ob ʃzalowal tomý ʃzaplacil dwe grziwne (przeʃʃzeʃczi) (groʃow)
awoʃtatcze mam røcomø Tako mi pomos bog iʃuanthi kris +
Jako tho ʃwathczimi Jako marcuʃʃ
obeczal micolaieui iachacz ʃnim zagego m<...>
naczczi oczthirzigrziwni ʃkodj. Jaco to ʃwatczø czʃo Krziwo
ʃandowi vkradzoni kone tego Sandziwog vzitka nema. + Jaco
to ʃwaczimi Jaco zbroʃzew oczecz newzøl
na barthlomegewem oczczu dzeʃøczi grziuen
ani gego dobra Taco etc. Czo nammne fʃaøl XX gzrif
ni tego mam X gzrifen ʃcody Ta nam Po Bo yʃ. C. yako tho
ʃwatczimi ÿako micolagewi ta rola
[ʃa] zaʃtawona wrziwne Tako mi p. b. ÿaco oczmø pan ... ob ʃzalowal tomý ʃzaplacil dwe grziwne (przeʃʃzeʃczi) (groʃow)
awoʃtatcze mam røcomø Tako mi pomos bog iʃuanthi kris +
Jako tho ʃwathczimi Jako marcuʃʃ
obeczal micolaieui iachacz ʃnim zagego m<...>
naczczi oczthirzigrziwni ʃkodj.

Testes Sandziwogii de Vrzazowo contra Krziwosandum: primus Mirognew Sokolniczský, secundus Olbracht Golunsky, tercius Bartholomeus frater subiudicis, et in hiis tribus est contentus. Sic iurabunt testes:
Testes Sandziwogii de Vrzazowo contra Krziwosandum: primus Mirognew Sokolniczský, secundus Olbracht Golunsky, tercius Bartholomeus frater subiudicis, et in hiis tribus est contentus. Sic iurabunt testes:
Testes Sandziwogii de Vrzazowo contra Krziwosandum: primus Mirognew Sokolniczský, secundus Olbracht Golunsky, tercius Bartholomeus frater subiudicis, et in hiis tribus est contentus. Sic iurabunt testes:
Testes Sandziwogii de Vrzazowo contra Krziwosandum: primus Mirognew Sokolniczský, secundus Olbracht Golunsky, tercius Bartholomeus frater subiudicis, et in hiis tribus est contentus. Sic iurabunt testes:
Testes Sandziwogii de Vrzazowo contra Krziwosandum: primus Mirognew Sokolniczský, secundus Olbracht Golunsky, tercius Bartholomeus frater subiudicis, et in hiis tribus est contentus. Sic iurabunt testes:

Lokalizacja: P Rok: 1386 Pisarz: 1 Numer roty: 4
Item domina de Czepury prestabit iuramentum sub hac forma contra Sulkonem:

Jaco yeʃt moy pan neuinouat
Sulcoui trzinaczcze grziwen za Czepuri +
Jaco to ʃwaczimi [Jaco (ʃczepan )] (michal ) (beʃzal)
Jaco meczko beʃzal namichalowø goʃpodø
ʃumiʃlem, ÿdalmv rani. Taco etc. iʃz to ʃwacø czo Michal ranil an
dzrea to geʃt gego poczøkem Ta nam bo. po yʃ. C. yako tho ʃwat
czimi czo Jan Kopczø ʃul ocz nayn Bo
dzatha zawowal to ye [naʃwe] naʃ
wem ʃul
... Thaco mi p. b. etc. czomʃz bral czomi
Swema zagøl nadobrowolne drodze
thomi zagøl ʃtaco dobrimy ÿaco on ʃam Jako tho ʃwathczø Jako marcuʃʃz nepocrath micolaia chøʃebna rzecz<...>
aniʃthego vʃithka ma Jaco yeʃt moy pan neuinouat
Sulcoui trzinaczcze grziwen za Czepuri +
Jaco to ʃwaczimi [Jaco (ʃczepan )] (michal ) (beʃzal)
Jaco meczko beʃzal namichalowø goʃpodø
ʃumiʃlem, ÿdalmv rani. Taco etc. iʃz to ʃwacø czo Michal ranil an
dzrea to geʃt gego poczøkem Ta nam bo. po yʃ. C. yako tho ʃwat
czimi czo Jan Kopczø ʃul ocz nayn Bo
dzatha zawowal to ye [naʃwe] naʃ
wem ʃul
... Thaco mi p. b. etc. czomʃz bral czomi
Swema zagøl nadobrowolne drodze
thomi zagøl ʃtaco dobrimy ÿaco on ʃam Jako tho ʃwathczø Jako marcuʃʃz nepocrath micolaia chøʃebna rzecz<...>
aniʃthego vʃithka ma Jaco yeʃt moy pan neuinouat
Sulcoui trzinaczcze grziwen za Czepuri +
Jaco to ʃwaczimi [Jaco (ʃczepan )] (michal ) (beʃzal)
Jaco meczko beʃzal namichalowø goʃpodø
ʃumiʃlem, ÿdalmv rani. Taco etc. iʃz to ʃwacø czo Michal ranil an
dzrea to geʃt gego poczøkem Ta nam bo. po yʃ. C. yako tho ʃwat
czimi czo Jan Kopczø ʃul ocz nayn Bo
dzatha zawowal to ye [naʃwe] naʃ
wem ʃul
... Thaco mi p. b. etc. czomʃz bral czomi
Swema zagøl nadobrowolne drodze
thomi zagøl ʃtaco dobrimy ÿaco on ʃam Jako tho ʃwathczø Jako marcuʃʃz nepocrath micolaia chøʃebna rzecz<...>
aniʃthego vʃithka ma Jaco yeʃt moy pan neuinouat
Sulcoui trzinaczcze grziwen za Czepuri +
Jaco to ʃwaczimi [Jaco (ʃczepan )] (michal ) (beʃzal)
Jaco meczko beʃzal namichalowø goʃpodø
ʃumiʃlem, ÿdalmv rani. Taco etc. iʃz to ʃwacø czo Michal ranil an
dzrea to geʃt gego poczøkem Ta nam bo. po yʃ. C. yako tho ʃwat
czimi czo Jan Kopczø ʃul ocz nayn Bo
dzatha zawowal to ye [naʃwe] naʃ
wem ʃul
... Thaco mi p. b. etc. czomʃz bral czomi
Swema zagøl nadobrowolne drodze
thomi zagøl ʃtaco dobrimy ÿaco on ʃam Jako tho ʃwathczø Jako marcuʃʃz nepocrath micolaia chøʃebna rzecz<...>
aniʃthego vʃithka ma Jaco yeʃt moy pan neuinouat
Sulcoui trzinaczcze grziwen za Czepuri +
Jaco to ʃwaczimi [Jaco (ʃczepan )] (michal ) (beʃzal)
Jaco meczko beʃzal namichalowø goʃpodø
ʃumiʃlem, ÿdalmv rani. Taco etc. iʃz to ʃwacø czo Michal ranil an
dzrea to geʃt gego poczøkem Ta nam bo. po yʃ. C. yako tho ʃwat
czimi czo Jan Kopczø ʃul ocz nayn Bo
dzatha zawowal to ye [naʃwe] naʃ
wem ʃul
... Thaco mi p. b. etc. czomʃz bral czomi
Swema zagøl nadobrowolne drodze
thomi zagøl ʃtaco dobrimy ÿaco on ʃam Jako tho ʃwathczø Jako marcuʃʃz nepocrath micolaia chøʃebna rzecz<...>
aniʃthego vʃithka ma Jaco yeʃt moy pan neuinouat
Sulcoui trzinaczcze grziwen za Czepuri +
Jaco to ʃwaczimi [Jaco (ʃczepan )] (michal ) (beʃzal)
Jaco meczko beʃzal namichalowø goʃpodø
ʃumiʃlem, ÿdalmv rani. Taco etc. iʃz to ʃwacø czo Michal ranil an
dzrea to geʃt gego poczøkem Ta nam bo. po yʃ. C. yako tho ʃwat
czimi czo Jan Kopczø ʃul ocz nayn Bo
dzatha zawowal to ye [naʃwe] naʃ
wem ʃul
... Thaco mi p. b. etc. czomʃz bral czomi
Swema zagøl nadobrowolne drodze
thomi zagøl ʃtaco dobrimy ÿaco on ʃam Jako tho ʃwathczø Jako marcuʃʃz nepocrath micolaia chøʃebna rzecz<...>
aniʃthego vʃithka ma

Item domina de Czepury prestabit iuramentum sub hac forma contra Sulkonem:
Item domina de Czepury prestabit iuramentum sub hac forma contra Sulkonem:
Item domina de Czepury prestabit iuramentum sub hac forma contra Sulkonem:
Item domina de Czepury prestabit iuramentum sub hac forma contra Sulkonem:
Item domina de Czepury prestabit iuramentum sub hac forma contra Sulkonem:

Lokalizacja: P Rok: 1386 Pisarz: 1 Numer roty: 5
Item Petrus et Johannes iurabunt sic:

Jaco moy oczecz neuinouat Sulcoui
trzinaczcze grziuen za czepury Jaco to ʃwaczimi Jaco przedbor ne
røczil przeczʃlaowi zanaczka iʃzbi mv
neczinil ʃzkodi wchlichowe Taco my pomoʃzy bog etc. yaco to ʃwa
czø czo vczynil paʃzeg ianowi to vczyil ia
nowin poczøtken Ta mi po.
bog yʃ. C. ÿako moya getrew. zowka
neʃpuʃczala tich [kop] kobil. doyøth ze
dzeczi neprzirodzili Tako nam p. b. etc. yaco tho ʃwatczi
mi yaco Swanthoʃlaw newʃzøl Macze
owi ÿmena ʃzaʃzecznacze grziwen
przeʃzprawa <...> Boguslaw nechowal ludzÿ naoyerze
<...> quone any [w] gich wʃzithka m<...> Jaco moy oczecz neuinouat Sulcoui
trzinaczcze grziuen za czepury Jaco to ʃwaczimi Jaco przedbor ne
røczil przeczʃlaowi zanaczka iʃzbi mv
neczinil ʃzkodi wchlichowe Taco my pomoʃzy bog etc. yaco to ʃwa
czø czo vczynil paʃzeg ianowi to vczyil ia
nowin poczøtken Ta mi po.
bog yʃ. C. ÿako moya getrew. zowka
neʃpuʃczala tich [kop] kobil. doyøth ze
dzeczi neprzirodzili Tako nam p. b. etc. yaco tho ʃwatczi
mi yaco Swanthoʃlaw newʃzøl Macze
owi ÿmena ʃzaʃzecznacze grziwen
przeʃzprawa <...> Boguslaw nechowal ludzÿ naoyerze
<...> quone any [w] gich wʃzithka m<...> Jaco moy oczecz neuinouat Sulcoui
trzinaczcze grziuen za czepury Jaco to ʃwaczimi Jaco przedbor ne
røczil przeczʃlaowi zanaczka iʃzbi mv
neczinil ʃzkodi wchlichowe Taco my pomoʃzy bog etc. yaco to ʃwa
czø czo vczynil paʃzeg ianowi to vczyil ia
nowin poczøtken Ta mi po.
bog yʃ. C. ÿako moya getrew. zowka
neʃpuʃczala tich [kop] kobil. doyøth ze
dzeczi neprzirodzili Tako nam p. b. etc. yaco tho ʃwatczi
mi yaco Swanthoʃlaw newʃzøl Macze
owi ÿmena ʃzaʃzecznacze grziwen
przeʃzprawa <...> Boguslaw nechowal ludzÿ naoyerze
<...> quone any [w] gich wʃzithka m<...> Jaco moy oczecz neuinouat Sulcoui
trzinaczcze grziuen za czepury Jaco to ʃwaczimi Jaco przedbor ne
røczil przeczʃlaowi zanaczka iʃzbi mv
neczinil ʃzkodi wchlichowe Taco my pomoʃzy bog etc. yaco to ʃwa
czø czo vczynil paʃzeg ianowi to vczyil ia
nowin poczøtken Ta mi po.
bog yʃ. C. ÿako moya getrew. zowka
neʃpuʃczala tich [kop] kobil. doyøth ze
dzeczi neprzirodzili Tako nam p. b. etc. yaco tho ʃwatczi
mi yaco Swanthoʃlaw newʃzøl Macze
owi ÿmena ʃzaʃzecznacze grziwen
przeʃzprawa <...> Boguslaw nechowal ludzÿ naoyerze
<...> quone any [w] gich wʃzithka m<...> Jaco moy oczecz neuinouat Sulcoui
trzinaczcze grziuen za czepury Jaco to ʃwaczimi Jaco przedbor ne
røczil przeczʃlaowi zanaczka iʃzbi mv
neczinil ʃzkodi wchlichowe Taco my pomoʃzy bog etc. yaco to ʃwa
czø czo vczynil paʃzeg ianowi to vczyil ia
nowin poczøtken Ta mi po.
bog yʃ. C. ÿako moya getrew. zowka
neʃpuʃczala tich [kop] kobil. doyøth ze
dzeczi neprzirodzili Tako nam p. b. etc. yaco tho ʃwatczi
mi yaco Swanthoʃlaw newʃzøl Macze
owi ÿmena ʃzaʃzecznacze grziwen
przeʃzprawa <...> Boguslaw nechowal ludzÿ naoyerze
<...> quone any [w] gich wʃzithka m<...> Jaco moy oczecz neuinouat Sulcoui
trzinaczcze grziuen za czepury Jaco to ʃwaczimi Jaco przedbor ne
røczil przeczʃlaowi zanaczka iʃzbi mv
neczinil ʃzkodi wchlichowe Taco my pomoʃzy bog etc. yaco to ʃwa
czø czo vczynil paʃzeg ianowi to vczyil ia
nowin poczøtken Ta mi po.
bog yʃ. C. ÿako moya getrew. zowka
neʃpuʃczala tich [kop] kobil. doyøth ze
dzeczi neprzirodzili Tako nam p. b. etc. yaco tho ʃwatczi
mi yaco Swanthoʃlaw newʃzøl Macze
owi ÿmena ʃzaʃzecznacze grziwen
przeʃzprawa <...> Boguslaw nechowal ludzÿ naoyerze
<...> quone any [w] gich wʃzithka m<...>

Item Petrus et Johannes iurabunt sic:
Item Petrus et Johannes iurabunt sic:
Item Petrus et Johannes iurabunt sic:
Item Petrus et Johannes iurabunt sic:
Item Petrus et Johannes iurabunt sic:

Lokalizacja: P Rok: 1386 Pisarz: 1 Numer roty: 6
Item Wenceslaus, kmetho de Baranowo, prestabit iura­mentum contra Nicolaum dominicellum — — — Sic iurabit:

Jacom nevegnal cobili w micnewø
dzedzinø przezýego woleý + [Jaco to
ʃwaczimi] Jacoʃmi przitem bili gdze
woÿczech poʃual broncze polczwarti grziw
ni y polpoʃtawa ʃukna. Taco my po etc. Jaco to ʃwaczø iʃz ʃtaʃz
ec ne vcradl petrowich kony Ta mi po<...>
ÿako mi Mala ÿʃczepan v <...>
pøcz grziwen røkoyemʃtwa <...>
... prziʃand Taco mi p. b. etc. ÿacom ʃlal doprzib
ka bÿ przÿʃedl doʃpaʃy kedy chÿczal
rancomø vÿprauicz an ktemu nechczal
przidz ... Tako mi p. b. iacom bil poʃlem do
przibka [by p otw] otwbiʃlawa bÿ
prziʃedl cuʃpaʃÿ aon ktemu nechczal Cʃzco dobila Sthachna møʃne czøʃczy <...>
naczcze grziwen tho yeÿ mano wʃ<...>
wedwdzeʃthu Jacom nevegnal cobili w micnewø
dzedzinø przezýego woleý + [Jaco to
ʃwaczimi] Jacoʃmi przitem bili gdze
woÿczech poʃual broncze polczwarti grziw
ni y polpoʃtawa ʃukna. Taco my po etc. Jaco to ʃwaczø iʃz ʃtaʃz
ec ne vcradl petrowich kony Ta mi po<...>
ÿako mi Mala ÿʃczepan v <...>
pøcz grziwen røkoyemʃtwa <...>
... prziʃand Taco mi p. b. etc. ÿacom ʃlal doprzib
ka bÿ przÿʃedl doʃpaʃy kedy chÿczal
rancomø vÿprauicz an ktemu nechczal
przidz ... Tako mi p. b. iacom bil poʃlem do
przibka [by p otw] otwbiʃlawa bÿ
prziʃedl cuʃpaʃÿ aon ktemu nechczal Cʃzco dobila Sthachna møʃne czøʃczy <...>
naczcze grziwen tho yeÿ mano wʃ<...>
wedwdzeʃthu Jacom nevegnal cobili w micnewø
dzedzinø przezýego woleý + [Jaco to
ʃwaczimi] Jacoʃmi przitem bili gdze
woÿczech poʃual broncze polczwarti grziw
ni y polpoʃtawa ʃukna. Taco my po etc. Jaco to ʃwaczø iʃz ʃtaʃz
ec ne vcradl petrowich kony Ta mi po<...>
ÿako mi Mala ÿʃczepan v <...>
pøcz grziwen røkoyemʃtwa <...>
... prziʃand Taco mi p. b. etc. ÿacom ʃlal doprzib
ka bÿ przÿʃedl doʃpaʃy kedy chÿczal
rancomø vÿprauicz an ktemu nechczal
przidz ... Tako mi p. b. iacom bil poʃlem do
przibka [by p otw] otwbiʃlawa bÿ
prziʃedl cuʃpaʃÿ aon ktemu nechczal Cʃzco dobila Sthachna møʃne czøʃczy <...>
naczcze grziwen tho yeÿ mano wʃ<...>
wedwdzeʃthu Jacom nevegnal cobili w micnewø
dzedzinø przezýego woleý + [Jaco to
ʃwaczimi] Jacoʃmi przitem bili gdze
woÿczech poʃual broncze polczwarti grziw
ni y polpoʃtawa ʃukna. Taco my po etc. Jaco to ʃwaczø iʃz ʃtaʃz
ec ne vcradl petrowich kony Ta mi po<...>
ÿako mi Mala ÿʃczepan v <...>
pøcz grziwen røkoyemʃtwa <...>
... prziʃand Taco mi p. b. etc. ÿacom ʃlal doprzib
ka bÿ przÿʃedl doʃpaʃy kedy chÿczal
rancomø vÿprauicz an ktemu nechczal
przidz ... Tako mi p. b. iacom bil poʃlem do
przibka [by p otw] otwbiʃlawa bÿ
prziʃedl cuʃpaʃÿ aon ktemu nechczal Cʃzco dobila Sthachna møʃne czøʃczy <...>
naczcze grziwen tho yeÿ mano wʃ<...>
wedwdzeʃthu Jacom nevegnal cobili w micnewø
dzedzinø przezýego woleý + [Jaco to
ʃwaczimi] Jacoʃmi przitem bili gdze
woÿczech poʃual broncze polczwarti grziw
ni y polpoʃtawa ʃukna. Taco my po etc. Jaco to ʃwaczø iʃz ʃtaʃz
ec ne vcradl petrowich kony Ta mi po<...>
ÿako mi Mala ÿʃczepan v <...>
pøcz grziwen røkoyemʃtwa <...>
... prziʃand Taco mi p. b. etc. ÿacom ʃlal doprzib
ka bÿ przÿʃedl doʃpaʃy kedy chÿczal
rancomø vÿprauicz an ktemu nechczal
przidz ... Tako mi p. b. iacom bil poʃlem do
przibka [by p otw] otwbiʃlawa bÿ
prziʃedl cuʃpaʃÿ aon ktemu nechczal Cʃzco dobila Sthachna møʃne czøʃczy <...>
naczcze grziwen tho yeÿ mano wʃ<...>
wedwdzeʃthu Jacom nevegnal cobili w micnewø
dzedzinø przezýego woleý + [Jaco to
ʃwaczimi] Jacoʃmi przitem bili gdze
woÿczech poʃual broncze polczwarti grziw
ni y polpoʃtawa ʃukna. Taco my po etc. Jaco to ʃwaczø iʃz ʃtaʃz
ec ne vcradl petrowich kony Ta mi po<...>
ÿako mi Mala ÿʃczepan v <...>
pøcz grziwen røkoyemʃtwa <...>
... prziʃand Taco mi p. b. etc. ÿacom ʃlal doprzib
ka bÿ przÿʃedl doʃpaʃy kedy chÿczal
rancomø vÿprauicz an ktemu nechczal
przidz ... Tako mi p. b. iacom bil poʃlem do
przibka [by p otw] otwbiʃlawa bÿ
prziʃedl cuʃpaʃÿ aon ktemu nechczal Cʃzco dobila Sthachna møʃne czøʃczy <...>
naczcze grziwen tho yeÿ mano wʃ<...>
wedwdzeʃthu

Item Wenceslaus, kmetho de Baranowo, prestabit iura­mentum contra Nicolaum dominicellum — — — Sic iurabit:
Item Wenceslaus, kmetho de Baranowo, prestabit iura­mentum contra Nicolaum dominicellum — — — Sic iurabit:
Item Wenceslaus, kmetho de Baranowo, prestabit iura­mentum contra Nicolaum dominicellum — — — Sic iurabit:
Item Wenceslaus, kmetho de Baranowo, prestabit iura­mentum contra Nicolaum dominicellum — — — Sic iurabit:
Item Wenceslaus, kmetho de Baranowo, prestabit iura­mentum contra Nicolaum dominicellum — — — Sic iurabit:

Lokalizacja: P Rok: 1387 Pisarz: 2 Numer roty: 7
Potrko Gorzewsky ducit suos scabinos ibidem in Gorzicze contra dominum Albertum archidiaconum: primus Jacobus, Petrus, Janusius, Andreas scoltetus. Sic iurabunt:

Jaco potr,
prziÿal winne rola
ayenego kmecza
puʃczil przecz ... Jacoʃm przitem
bili yʃze potr prziyal wʃzoltiʃza
rola akmecza puʃczil przecz + Jaco to ʃwaczczimi Jaco
ʃtaʃzek przilubil ʃpaulem Iʃz mal przethprauem ʃtacz Taco my pomozi bog {Jacoto} {ʃwaczø} Czo Jan
dobil na Czewlegw ... oto
newʃzøl nigedne ʃczody Ta mi po
bog yʃ. C. ÿze Czo mi Maczeÿ
kobilø vtopil ta ʃtala za IIII
grzwÿni Tako nam p. b. ÿaco Voýtek
nedobil ʃwini napotrowe ʃzoni dze
dzine czomu [ʃczo] ʃczodzi ʃecz grzi
uen Jako Jaʃek yal naʃwanthopalcowo dzedzyn<...>
Gwalthem ymoczø yranil yemu Czloueka
ʃzamoʃzomth Jaco potr,
prziÿal winne rola
ayenego kmecza
puʃczil przecz ... Jacoʃm przitem
bili yʃze potr prziyal wʃzoltiʃza
rola akmecza puʃczil przecz + Jaco to ʃwaczczimi Jaco
ʃtaʃzek przilubil ʃpaulem Iʃz mal przethprauem ʃtacz Taco my pomozi bog {Jacoto} {ʃwaczø} Czo Jan
dobil na Czewlegw ... oto
newʃzøl nigedne ʃczody Ta mi po
bog yʃ. C. ÿze Czo mi Maczeÿ
kobilø vtopil ta ʃtala za IIII
grzwÿni Tako nam p. b. ÿaco Voýtek
nedobil ʃwini napotrowe ʃzoni dze
dzine czomu [ʃczo] ʃczodzi ʃecz grzi
uen Jako Jaʃek yal naʃwanthopalcowo dzedzyn<...>
Gwalthem ymoczø yranil yemu Czloueka
ʃzamoʃzomth Jaco potr,
prziÿal winne rola
ayenego kmecza
puʃczil przecz ... Jacoʃm przitem
bili yʃze potr prziyal wʃzoltiʃza
rola akmecza puʃczil przecz + Jaco to ʃwaczczimi Jaco
ʃtaʃzek przilubil ʃpaulem Iʃz mal przethprauem ʃtacz Taco my pomozi bog {Jacoto} {ʃwaczø} Czo Jan
dobil na Czewlegw ... oto
newʃzøl nigedne ʃczody Ta mi po
bog yʃ. C. ÿze Czo mi Maczeÿ
kobilø vtopil ta ʃtala za IIII
grzwÿni Tako nam p. b. ÿaco Voýtek
nedobil ʃwini napotrowe ʃzoni dze
dzine czomu [ʃczo] ʃczodzi ʃecz grzi
uen Jako Jaʃek yal naʃwanthopalcowo dzedzyn<...>
Gwalthem ymoczø yranil yemu Czloueka
ʃzamoʃzomth Jaco potr,
prziÿal winne rola
ayenego kmecza
puʃczil przecz ... Jacoʃm przitem
bili yʃze potr prziyal wʃzoltiʃza
rola akmecza puʃczil przecz + Jaco to ʃwaczczimi Jaco
ʃtaʃzek przilubil ʃpaulem Iʃz mal przethprauem ʃtacz Taco my pomozi bog {Jacoto} {ʃwaczø} Czo Jan
dobil na Czewlegw ... oto
newʃzøl nigedne ʃczody Ta mi po
bog yʃ. C. ÿze Czo mi Maczeÿ
kobilø vtopil ta ʃtala za IIII
grzwÿni Tako nam p. b. ÿaco Voýtek
nedobil ʃwini napotrowe ʃzoni dze
dzine czomu [ʃczo] ʃczodzi ʃecz grzi
uen Jako Jaʃek yal naʃwanthopalcowo dzedzyn<...>
Gwalthem ymoczø yranil yemu Czloueka
ʃzamoʃzomth Jaco potr,
prziÿal winne rola
ayenego kmecza
puʃczil przecz ... Jacoʃm przitem
bili yʃze potr prziyal wʃzoltiʃza
rola akmecza puʃczil przecz + Jaco to ʃwaczczimi Jaco
ʃtaʃzek przilubil ʃpaulem Iʃz mal przethprauem ʃtacz Taco my pomozi bog {Jacoto} {ʃwaczø} Czo Jan
dobil na Czewlegw ... oto
newʃzøl nigedne ʃczody Ta mi po
bog yʃ. C. ÿze Czo mi Maczeÿ
kobilø vtopil ta ʃtala za IIII
grzwÿni Tako nam p. b. ÿaco Voýtek
nedobil ʃwini napotrowe ʃzoni dze
dzine czomu [ʃczo] ʃczodzi ʃecz grzi
uen Jako Jaʃek yal naʃwanthopalcowo dzedzyn<...>
Gwalthem ymoczø yranil yemu Czloueka
ʃzamoʃzomth Jaco potr,
prziÿal winne rola
ayenego kmecza
puʃczil przecz ... Jacoʃm przitem
bili yʃze potr prziyal wʃzoltiʃza
rola akmecza puʃczil przecz + Jaco to ʃwaczczimi Jaco
ʃtaʃzek przilubil ʃpaulem Iʃz mal przethprauem ʃtacz Taco my pomozi bog {Jacoto} {ʃwaczø} Czo Jan
dobil na Czewlegw ... oto
newʃzøl nigedne ʃczody Ta mi po
bog yʃ. C. ÿze Czo mi Maczeÿ
kobilø vtopil ta ʃtala za IIII
grzwÿni Tako nam p. b. ÿaco Voýtek
nedobil ʃwini napotrowe ʃzoni dze
dzine czomu [ʃczo] ʃczodzi ʃecz grzi
uen Jako Jaʃek yal naʃwanthopalcowo dzedzyn<...>
Gwalthem ymoczø yranil yemu Czloueka
ʃzamoʃzomth

Potrko Gorzewsky ducit suos scabinos ibidem in Gorzicze contra dominum Albertum archidiaconum: primus Jacobus, Petrus, Janusius, Andreas scoltetus. Sic iurabunt:
Potrko Gorzewsky ducit suos scabinos ibidem in Gorzicze contra dominum Albertum archidiaconum: primus Jacobus, Petrus, Janusius, Andreas scoltetus. Sic iurabunt:
Potrko Gorzewsky ducit suos scabinos ibidem in Gorzicze contra dominum Albertum archidiaconum: primus Jacobus, Petrus, Janusius, Andreas scoltetus. Sic iurabunt: