Indeks

zwieść (3)

• inf
ʃweʃcz  KS  1317  KL  54  

• pt-3
ʃzwodl.  KL  494