Indeks

zawity (44)

• N
zawithi  KN  162  

• G
zawitego  P  1034  

• A
Szawity  P  1468  
ʃzawity  P  1398  
ʃzawythy  PY  1107  
zavithÿ  PY  1053  
zaviti  P  1534  
zavity  P  1365  1366  
zawithi  KN  162  
zawithy  P  1337  
zawithÿ  KS  1312  
zawiti  P  1300  1342  1631  
zawity  P  1289  1330  1340  1372  1409  1424  1435  1439  1480  KS  523  1413  
zawitÿ  P  1558  KS  1320  
zawitÿ.  KS  527  
zawitẏ  P  1290  1291  1360  
zawythi  P  1442  
zawyti  P  1445  
zawyty  KS  1361  
zawytẏ  P  1450  1462  
zawÿthÿ  P  1538  1576  KS  1314  
zawÿty  P  1557  

• Af
zawitha  P  1546  

• L
ʃzawitem  KS  1347  
zawitem  P  1353