Indeks

zastawiać (11)

• inf
za ʃtauacz  P  198  
zaʃtawacz  P  1218  

• pt-3
ʃaʃtawyal  KSP  866  
ʃzaʃtawal  GN  346  
zaʃtawal  PY  38  KSP  866  GN  17  
zaʃtawal.  P  753  
zaʃtawÿal  KS  866  

• part-pass-No
zaʃtawano  KSP  803  
zaʃtawÿano  KS  803