Indeks

zastawić (88)

• inf
ʃaʃtauicz  KN  95  
zaʃtawicz  KN  281  

• pt-1
ʃzaʃtawẏl -m  KL  892  
zaʃtawil -m  KS  526  1200  
zaʃthawÿl -m  P  1584  

• pt-1f
ʃzaʃtawila -m  KL  881  
zaʃtauila -m  KS  442  

• pt-2
[ʃzaʃtawÿl] -ʃz  PY  1154  
zaʃtawileʃz  GN  296  

• pt-3
ʃaʃtawil  KS  32  866  
ʃatauil  P  214  
ʃzaʃtauil  P  71  PY  93  KL  45  170  374  
ʃzaʃtauil_geʃt  GN  143  143  
ʃzaʃtawil  PY  441  GN  214  
ʃzaʃtawÿl  KS  1424  
ʃzaʃtawÿl_ẏeʃt  KL  837  
ʃzaʃthawyl  KL  782  
ʃzaʃztawil  KN  276  
ʃzaʃztawyl  KN  276  
zastauil  P  97  
zastawil.  P  442  
zaʃtauil  P  114  116  169  268  330  PY  281  KS  289  301  301  374  401  401  KL  375  381  450  
zaʃtauil.  P  477  481  
zaʃtavil  KL  362  362  375  
zaʃtawil  PY  75  330  KS  62  457  559  KSP  752  KN  308  
zaʃtawil.  P  855  KS  618  734  
zaʃtawil_ieʃt  PY  519  
zaʃtawil_ÿeʃt  KS  734  
zaʃtawÿl  KS  1424  
zaʃtawẏl  GN  270  
zaʃtawẏl.  PY  543  

• pt-3f
ʃaʃtauila  KN  64  
ʃzaʃtauila  P  63  
ʃzaʃtavila  KL  491  
ʃzaʃtawila  P  672  GN  318  
zaʃtawila  KS  234  482  

• pt-3p
zaʃtawilÿ  KS  631  

• ppt-3
ʃzaʃtauil_byl  KL  481  
zaʃtauil_bil  KL  335  

• part-pass-N
ʃaʃtawon  KL  248  
ʃzaʃtawon  P  532  
ʃzaʃtawy[ch]{ony}wyoni  PY  1057  
zaʃtavona  PY  229  
zaʃtawon  P  1448  

• part-pass-Na
zaʃtawøna  KS  67  
zaʃtawona  KN  3  

• part-pass-No
ʃaʃtawyono  PY  517  
ʃzaʃtawono  KL  75  
zaʃtawyono  P  1458  PY  512  

• part-pass-Ndu
ʃaʃtawona  KL  248  

• pass-3a
zaʃtawÿona_ieʃt  PY  429  

• pass-3o
ʃaʃtawono­_ ÿeʃt  GN  230